Obchodní podmínky pro překlad angličtiny

Postup vyřizování zakázky - překlad angličtiny do češtiny:

  • zašlete mi e-mailem překlad a požadovaný termín dodání
  • obratem zašlu cenovou nabídku a nejbližší možný termín dodání
  • po Vašem souhlasu s nabídkou začnu překládat
  • po dokončení překladu zašlu Vámi vybranou ukázku z překladu a fakturu v písemné a elektronické podobě
  • po obdržení platby na účet nebo potvrzení o zaslání platby zašlu kompletní hotový překlad
  • u stálých zákazníků nebo po domluvě se postup může upravit, zjednodušit
  • u větších objemů požaduji zálohu ve ve výši 30-50%, podle velikosti

Minimálně fakturuji překlad o rozsahu 1 normostrany.

Zavazuji se považovat překlad a obsah textu za zcela důvěrný.
 

Normostrana (NS)
je standardizovaná strana o délce 1 800 znaků včetně mezer, což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo asi 250 slovům běžného textu.

Výpočet NS v textovém editoru MS Word:
V nabídce „Nástroje“ klikneme na „Počet slov“, kde se dozvíme celkový počet „Znaků (včetně mezer)“. Po vydělení číslem 1800 získáme počet normostran.


Kontakt

Petr Mlýnek, DiS

tel. 731 099 960


Skype:  petrneki

Volejte nebo pište:

My status


Překlad - angličtina

Překlad angličtiny do češtiny

Petr Mlýnek, DiS - soukromý překladatel

Překlad obecných i odborných textů.

Překlad knih, webových stran, propagačních materiálů, technických dokumentů apd.